Grupa naukowców z Uniwerstyte Rhodes opisuje zastosowanie siatki urządzeń Wi-Spy DBi do dokładnej lokalizacji nadajników 2.4 GHz.
Joseph Moran z serwisu www.wi-fiplanet.com opisuje co się zmieniło w wersji Wi-Spy DBx.
Szczegółowy i rzetelny opis Wi-Spy 2.4x z roku 2007 w języku angielskim na stronach popularnego serwisu www.smallnetbuilder.