fbpx Poznań | www.autus.pl

Poznań

DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONALNYCH ORAZ KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI << I P E T >> 2.2

Opis szkolenia

SZKOLENIE

PRZEZNACZONE DLA:

 

 Nauczycieli przedszkoli, szkół oraz innych placówek edukacyjnych zajmujących się dziećmi z autystycznego spektrum oraz innymi zaburzeniami (posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

POMOC NAUCZYCIELOWI W BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z DZIECKIEM - SZKOLENIE INDYWIDUALNE / KONSULTACJA / SUPERWIZJA 2.1

Opis szkolenia indywidualnego/ konsultacji/superwizji

SZKOLENIE INDYWIDUALNE / KONSULTACJA

PRZEZNACZONA DLA:

 

 Nauczycieli przedszkoli i szkół oraz innych placówek edukacyjnych, a

Subscribe to RSS - Poznań