Zakłócenia USB

Urządzenia posiadające interfejs USB mogą zakłócać pomiary wykonywane przez Wi-Spy. Na wykresie poniżej widać takie sygnały o małej amplitudzie, powtarzające się co 12 MHz. Nie mają one wpływu na pracę AP ale mogą zakłócić pomiary przez zniekształcanie pomiaru sygnału odniesienia (czerwona linia wzdłuż osi X). Dzieje się tak ponieważ oś Y jest automatycznie skalowana względem obecnych w zasięgu nadajników. Najłatwiej jest zastosować kabel przedłużający lub podłączyć Wi-Spy do innego komputera.

przykład zakłóceń spowodowanych przez zegar USB
Na tym widoku że sygnał zegara USB przesuwa się w czasie.