inSSIDer GPX Stats

Przydatny program do zliczania różnych AP napotkanych na szlaku zarejestrowanym w formacie GPX.

Dostępny w tym wątku: Getting statistical data from GPX/ KML file (WPA, WEP, None)