Dwa AP D-Link na kanałach 2 i 6

Dwa AP D-Link pracujące na kanałach 2 i 6. Widać wyraźnie (nasycenie kolorem żółtym i zielonym), że ten na kanale 2 jest w trakcie transferu danych. Wi-Spy znajduje się bliżej AP na kanale 6 - rejestrowane są bardzo wyraźne zbocza sygnału 802.11b, opadające po obydwu stronach kanału 6. Ich wielkość zależy od już konkretnego AP. Trzeba pamiętać o tym umieszczając blisko siebie AP nadające w standardzie 802.11b - te właśnie zbocza mogą powodować zakłócenia. Dodatkowo pod kanałem numerem 1 widać też nieznane źródło sygnałów. Ten przykład pochodzi z tego wpisu.