fbpx Szkolenia pedagogiczne - Poznań - o nas

O nas

Naszą misją jest:  

          Niesienie skutecznej pomocy dziecku z problemami rozwojowymi i jego otoczeniu poprzez poszerzanie wiedzy i efektywnych umiejętności terapeutycznych, rozpowszechnianie skutecznej terapii oraz prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych w tym zakresie.
Nasze działania ukierunkowane są na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich nauczycieli i wychowawców jak i osoby nadzorujące ich pracę.

 

Oferujemy Państwu szeroki zakres szkoleń teoretycznych i praktycznych.

Szkolenia teoretyczne dotyczą wybranych zagadnień, które omawiane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.

Szkolenia praktyczne nastawione są na indywidualną pracę z dzieckiem i nauczycielem.

Podczas wszystkich szkoleń wykorzystywane są materiały filmowe i profesjonalna dokumentacja dotyczące terapii dzieci.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu oraz materiały szkoleniowe dotyczące danej problematyki.

 

Oferta kierowana jest do:

 -  nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi w  placówkach           ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych,

 -  psychologów, pedagogów, dyrektorów placówek zajmujących się edukacją, opieką i wychowaniem,

 -  rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwoju,

 -  studentów i wolontariuszy.

 

Unikalne cechy szkoleń.

1. Skuteczność proponowanych metod i technik monitorowana badaniami naukowymi.

    Terapia behawioralna jest jedną z najlepiej opisanych i zbadanych. Przedstawione Państwu metody pracy mają
    potwierdzoną skuteczność . W trakcie szkoleń dowiadują się Państwo, w jaki sposób monitorujemy naszą pracę,
    aby dostrzegać skuteczność podejmowanych przez nas działań.
 

  2. Najnowsze metody i praktyczne narzędzia do natychmiastowego wykorzystania.

   Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy nowe, atrakcyjne metody, dzięki którym łatwo przyswoić treść szkoleń i
  wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z dzieckiem. Interaktywny wykład, ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe,
  prezentacje multimedialne, duża ilość ciekawych filmów i zdjęć sprawiają, że uczestnik szkolenia może od razu przenieść
  poznane techniki pracy na teren swojej szkoły, przedszkola, czy domu. Dla wszystkich uczestników zapewniamy materiały
  szkoleniowe w wersji drukowanej.
 

 3. Bezpłatny konsulting i wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

  W trakcie trwania szkolenia , uczestnicy mogą zwrócić się jednorazowo do prowadzącego z prośbą o rozwiązanie
konkretnego problemu związanego z terapią. Uczestnik może drogą mailową, telefoniczną lub przez Internet uzyskać wsparcie.