fbpx Formularz zgłoszenia | www.autus.pl

Formularz zgłoszenia

 

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

1) Przesłanie  wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa – (do pobrania na stronie) – mailem – na adres

   biuro@autus.pl ,faksem ,  lub wypełniła go na stronie www.autus.pl ( preferowane)

2) Dokonanie przedpłaty/zaliczki – niezwłocznie po wysłaniu formularza-w wysokości 75zł ( lub wpłacenie od razu całą kwotę

   za kurs) na konto Instytutu Dziecka AUTUS  opisując go zgodnie z p. 4 &4 regulaminu

3) Otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników mailem na adres wpisany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa

  od Instytutu Dziecka Autus w terminie do 3 dni roboczych od wpłynięcia zaliczki na konto Organizatora.

        4) Wniesienie dopłaty- ( w przypadku gdy osoba zgłaszająca wpłaciła tylko zaliczkę) w terminie w zależności od wybranej

           Kategorii cenowej opisując go zgodnie z p. 4 &4 regulaminu.

 

                                        Im szybciej się zrobi dopłatę tym lepiej – niższa cena ( I Kategoria cenowa ) i pewność

                                                                                                   udziału w kursie

 

               Wpłaty proszę dokonywać na poniższe  konto wraz z opisem w tytule przelewu kolejno: numer szkolenia, tytuł szkolenia

            ( jeżeli się nie mieści, pierwsze 3 słowa), datę szkolenia, stopień w przypadku wpłat na raty, nazwisko uczestnika/ów

           ( szczególnie ważne jeżeli płatnikiem nie jest osoba szkoląca się ale np. szkoła) np.

          1.1-3 III-stopniowy kurs doskonal., 1-2.02.2022, Jan Kowalski, za 3 stopnie razem.

    

      Instytutu Dziecka Autus   ul Górki 10   60-204 POZNAŃ

 

Konto: 05 1050 1520 1000 0090 9757 9230

ING Bank Slaski S.A.