Mapping the Location of 2.4 GHz Transmitters

Grupa naukowców z Uniwerstyte Rhodes opisuje zastosowanie siatki urządzeń Wi-Spy DBi do dokładnej lokalizacji nadajników 2.4 GHz. Dzięki zastosowaniu Wi-Spy DBi i napisanego specjalnie na tą okazję oprogramowania, naukowcy opracowali metodę określania pozycji nadajników Wi-Fi z dokładnością do kilku metrów. Stworzone oprogramowaniem, WiSpy Signal Source Mapping Tool, składa się z trzech części, działających razem w architekturze klient-serwer. Jedna część współpracuje z Wi-Spy, druga zajmuje się zbieraniem danych a trzecia ich interpretacją. Położenia analizatorów są monitorowane przez GPS. Dokument jest dosyć szczegółowy, zawiera wzory, wykresy i przedstawia kilka graficznych rezultatów obliczeń.
ZałącznikRozmiar
Mapping the Location of 2.4 GHz Transmitters.pdf1.91 MB