fbpx III STOPNIOWY KURS DOSKONALĄCY: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM” - edycja: KURS WYJAZDOWY | www.autus.pl

III STOPNIOWY KURS DOSKONALĄCY: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM” - edycja: KURS WYJAZDOWY

Miejsce: 
Edycja wyjazdowa - odbywa się w placówce określonej przez zamawiającą. (w uwagach proszę wpisać miejscowość i datę)

KURS WYJAZDOWY -  grupa minimum 15 osób,

Opis kursu

KURS            
PRZEZNACZONY DLA:
 
             
    Terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli
  wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnychnauczycieli
  wspomagającychnauczycieli szkół podstawowych (szczególnie
    klas 1-3), psychologów, logopedówstudentów, rodziców oraz
  innych osób  zainteresowanych tematyką autyzmu
 
   
CELE SZKOLENIA:
 
Dostarczenie informacji na temat skutecznych sposobów uczenia    
dzieci nowych umiejętności we wszystkich sferach, w których
.nastąpił nieprawidłowy rozwój
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 
Kurs przygotowuje do prowadzenia efektywnej pracy z dzieckiem z autyzmem, w tym:
- zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami kształtowania zachowań
     we wszystkich sferach rozwojowych dziecka,
- uczy oceny profilu rozwojowego dziecka i określania na tej
     podstawie celów terapeutycznych,
- przedstawia propozycję programów terapeutycznych,
- buduje praktyczne umiejętności pracy z dzieckiem.
 
Po ukończeniu kursu Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Jest ono zawsze w wersji papierowej - w przypadku edycji online zaświadczenie jest wysyłane pocztą na wskazany adres.
 
Ukończenie kursu w Instytucie Dziecka AUTUS daje możliwość dalszego kształcenia się w celu uzyskania "Certyfikatu nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem"
 
METODY SZKOLENIA:
 
Zajęcia prowadzone metodą wykładowo - warsztatową, oparte o prezentację multimedialną, bogaty materiał video i praktyczne ćwiczenia uczestników szkolenia.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.
 
CZAS TRWANIA:
 
40 godzin lekcyjnych ( 2*piątek, sobota, niedziela )
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
  I stopień:
 1. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych
 2. Charakterystyka zaburzenia autystycznego
 3. Analiza behawioralna stosowana – podstawowe pojęcia
 4. Budowanie systemów motywacji
 
  II stopień
 1. Programy edukacyjno- terapeutyczne
 2. Techniki terapii wspomagające uczenie
 3. Sposoby uczenia dzieci z autyzmem
 4. Zbieranie danych
 
  III stopień
 1. Rozwijanie zachowań werbalnych
 2. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
 3. Podsumowanie cyklu szkoleń
 

 

Koszt kursu wyjazdowego:

W zależności od wyboru kategorii cenowej (dokonujemy go podczas rejestracji), ceny dla miejscowości w promieniu 100 km od Poznania, w przypadku miejscowości bardziej oddalonych, ceny są ustalane indywidualnie:

I KATEGORIA CENOWA  – wpłata zaliczki 75zł niezwłocznie po wysłaniu Formularza Zgłoszenia oraz  jednorazowa dopłata – 924 zł - min. 6 dni przed rozpoczęciem kursu, chyba że strony ustalą inaczej.

        Cały kurs - trzy stopnie razem – ( zaliczka + dopłata)      999 zł  brutto

II KATEGORIA CENOWA - raty - wpłata zaliczki 269zł niezwłocznie po wysłaniu Formularza Zgłoszenia oraz  odrębne wpłaty za każdy zjazd min. 6 dni przed rozpoczęciem każdego zjazdu o wartościach: 410 zł, 410zł.

          Cały kurs - trzy stopnie razem – ( dwie wpłaty + zaliczka)    1089 zł brutto

 

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
1) Przesłanie  zlecenia szkolenia z opisem i ilością grupy oraz miejscem szkolenia.
2) Dokonanie wpłaty zaliczki zaraz  po wysłaniu formularza w wysokości 75zł/os. lub dokonanie płatności od razu całej kwoty za kurs na konto Instytutu Dziecka AUTUS.  
3) Otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników mailem od Instytutu Dziecka Autus w terminie do 6 dni roboczych od wpłynięcia wpłaty na konto Organizatora.
4) Wniesienie dopłaty ( w przypadku gdy osoba zgłaszająca wpłaciła tylko zaliczkę) w terminie w zależności od wybranej Kategorii cenowej.
5Kolejność przyjęć na listę szkolenia: liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, w przypadku zbyt dużej ilości chętnych na dane szkolenie w pierwszej kolejności są przyjmowane osoby, które opłaciły najszybciej  zaliczkę.Jeżeli nadal jest zbyt duża ilość osób chcąca uczestniczyć w danym szkoleniu – w pierwszej kolejności są przyjmowane osoby, które najszybciej  wpłaciły zaliczkę i dokonały dopłaty.

            Im szybciej zostanie dokonana dopłata tym większa pewność udziału w kursie

Wpłaty proszę dokonywać na poniższe  konto wraz z opisem w tytule przelewu, kolejno: numer szkolenia, tytuł szkolenia ( jeżeli się nie mieści, pierwsze trzy słowa), stopień w przypadku wpłat na raty, nazwisko uczestnika/ów ( szczególnie ważne jeżeli płatnikiem nie jest osoba szkoląca się ale np. szkoła) np. 1.1-3 III-stopniowy kurs doskonal., 1-2.02.2023, Jan Kowalski, za 3 stopnie razem.

    

Instytutu Dziecka Autus   ul Górki 10   60-204 POZNAŃ

Konto: 05 1050 1520 1000 0090 9757 9230

ING Bank Slaski S.A.

 

Daty zjazdów oraz czas trwania zajęć - kurs odbywa się w placówce określonej przez zamawiającą:

Kurs w trybie wyjazdowym prowadzony jest w trakcie dwóch zjazdów:

Zjazd 1:  I stopień i płowa II stopnia

Zjazd 2: - druga połowa II stopienia i III stopień
 
       
- piątek – 16.00 – 19.30
- sobota– od godziny 8.00 do 16.30
- niedziela – 8.30 – 11.00
Uwagi: 
Termin: 
01/12/2023 do 31/12/2024
Numer: 
.1.1-3
Status: 
nabór grupy

Uwagi 3

STATUS- legenda:

Status - nabór grupy - status ten mówi, że trwa nabór grupy na określone szkolenie w podanym w ofercie terminie.
                                        Termin ten jest terminem planowanym, może on ulec przesunięciu, zmianie gdy ilość osób
                                           zapisanych na szkolenie będzie zbyt mała - poniżej minimalnej ilości.
Status - OSTATNIE MIEJSCA! - status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w podanym terminie i że zostało kilka
                                          ostatnich wolnych miejsc.
Status - grupa zamknięta - lista rezerwowa status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w danym terminie i
                                           że zapisy na dane szkolenie się już skończyły - można zapisywać się tylko na liste rezerwową.

Status - grupa zamknięta - status ten mówi, ze dana edycja szkolenia/kursu już się rozpoczęła