fbpx POMOC NAUCZYCIELOWI W BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z DZIECKIEM - SZKOLENIE INDYWIDUALNE / KONSULTACJA / SUPERWIZJA 2.1 | www.autus.pl

POMOC NAUCZYCIELOWI W BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z DZIECKIEM - SZKOLENIE INDYWIDUALNE / KONSULTACJA / SUPERWIZJA 2.1

Miasto: 

Opis szkolenia indywidualnego/ konsultacji/superwizji

SZKOLENIE INDYWIDUALNE / KONSULTACJA

PRZEZNACZONA DLA:

 

 Nauczycieli przedszkoli i szkół oraz innych placówek edukacyjnych, a

 także dla rodziców oraz studentów. Program szkolenia jest każdorazowo

 dostosowywany do indywidualnych potrzeb nauczyciela, rodzica.

CELE SZKOLENIA/ KONSULTACJI:

 Obserwacja pracy nauczyciela z dzieckiem pod kątem problematycznych

 zachowań, stosowanych technik uczenia, programów edukacyjnych oraz

 opracowanie indywidualnego programu dla dziecka.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 Po zakończeniu szkolenia idywidualnego/ konsultacji każdy uczestnik

  powinien umieć:

- określić przyczynę trudnych zachowań oraz zaplanować

   strategię  postępowania,

- wybrać techniki uczenia poszczególnych umiejętności,

-skonstruować indywidualny program dla dziecka.

METODY SZKOLENIA:

 Szkolenie indywidualne/ konsultacja składa się z obserwacji dziecka oraz

 omawiania poszczególnych problemów.

CZAS TRWANIA:

 3 godziny zegarowe lub dłuzej - ostateczna długość superwizji jest ustalany przed spotkaniem. W ramach tego czasu jest także omówienie i podsumowanie konsultacji/superwizji

 

Koszt za 1 godzinę zegarową 

Poznań

  • Szkolenie indywidualne/ konsultacja/superwizja

                    1 godzina zegarowa - 210zł   ( ostateczna kwota jest wyliczana po szkoleniu indywidualnym/ konsultacji

                                   proporcjonalnie do czasu ale nie krócej niż 3 godziny tzn. 3 * 210 zl = 630zł )           

                    

Poza Poznaniem

  •         Cena ustalana jest indywidualnie

 

      Płatność następuje zaraz po zakończeniu szkolenia idywidualnego/ konsultacji gotówką chyba, że strony ustalą inaczej.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

1) Przesłanie  wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa – można go wypełnienić on line na stronie www.autus.pl  lub zgłoszenie telefonicznie z propozycją daty, miejsca i zakresu konsultacji.

2) Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  mailem na adres wpisany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa

     od Instytutu Dziecka Autus w terminie do 3 dni roboczych .

         3) Uzgodnienie ostatecznej daty szkolenia indywidualnego/ konsultacji i jej zakresu.

 

 

 

Uwagi: 

Szkolenie idywidualne/ Konsultacja/ Superwizja

Termin: 
01/1/2023 do 31/12/2023
Numer: 
9.1
Status: 
nabór grupy

Uwagi 3

STATUS- legenda:

Status - nabór grupy - status ten mówi, że trwa nabór grupy na określone szkolenie w podanym w ofercie terminie.
                                        Termin ten jest terminem planowanym, może on ulec przesunięciu, zmianie gdy ilość osób
                                           zapisanych na szkolenie będzie zbyt mała - poniżej minimalnej ilości.
Status - OSTATNIE MIEJSCA! - status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w podanym terminie i że zostało kilka
                                          ostatnich wolnych miejsc.
Status - grupa zamknięta - lista rezerwowa status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w danym terminie i
                                           że zapisy na dane szkolenie się już skończyły - można zapisywać się tylko na liste rezerwową.

Status - grupa zamknięta - status ten mówi, ze dana edycja szkolenia/kursu już się rozpoczęła